Sunday, February 4, 2018

Waduk Pocok


Waduk merupakan sebuah tempat yang mana disediakan sengaja dengan tujuan untuk menyimpan / menampung air hujan dan kelebihan air, kemudian air tersebut digunakan untuk keperluan pertanian sekitar waduk hingga untuk keperluan sehari hari masyarakat  ketika musim kemarau tiba.
Seperti halnya pada gambar diatas, pada gambar tersebut  terpapar nyata sebuah waduk yang terletak di desa larangan timur. Pada waduk tersebut terdapat jembatan kecil, dikelilingi oleh pagar besi, dikelilingi semak belukar yang tak terlalu tinggi, letaknya di pusat desa larangan timur. Waduk yang terdapat di desa larangan timur ini termasuk dalam tipe waduk berdasarkan penggunaannya. Bentuk waduk ini sangatlah sederhana seperti halnya waduk di desa-desa pada umumnya yang menjadi daya tarik waduk ini, keindahan alam sekitar waduk nya masih sangat asri dan hijau.

No comments:

Post a Comment